LIVRE, MON BEAU MIROIR

B0010162_SIGN

ภาพถ่ายชุด “หนังสือสะท้อนตัวตน” ประกวดในโครงการ LIVRE, MON BEAU MIROIR ของ Alliance française de Bangkok โดยได้ส่งภาพไปจำนวน 6 ภาพ และภาพที่ชื่อว่า “face+book” ได้รับรางวัล 2nd PRIX หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก สมาคมฝรังเศส กรุงเทพฯ ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2556

2e prix  M. Natthapon Phanpinij2013-07-24 Franch

ภาพจากอัลบั้ม “LIVRE, MON BEAU MIROIR ” ทั้งหมด