KullastreeThai 2014

 (คลิ๊กขยายวีดีโอ หรือนำเมาส์วางไว้บนวีดีโอ เพื่อชมภาพสี)

 

 

งานวีดีโอ : โครงการประกวดกุลสตรีไทย 2557 
ความยาว : 4:43 นาที
ลูกค้า : โครงการประกวดกุลสตรีไทย (Salakin)
ผลิตในนาม : 8FINITY
กำกับ ถ่ายทำ ตัดต่อ : ณัฐพล ผ่านพินิจ (LIGHTRES)
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2557