AC NEWS – Virtual Reality (Video Presentation)

 

 

งานวีดีโอพรีเซนต์ : AC NEWS – Virtual Reality
ความยาว : 1.17 นาที
ลูกค้า : AC NEWS
ผลิตในนาม : Young Film Thai-Nichi
กำกับ ตัดต่อ : ณัฐพล ผ่านพินิจ (LIGHTRES)
วันที่ : 21 พฤษภาคม 2555

ติดต่องาน : 08-9494-4398 (lightres.bkk@gmail.com)

รับงาน วีดีโอพรีเซนต์ วีดีโอนำเสนอ โฆษณา ไวรอลคลิป ถ่ายวีดีโอเบื้องหลัง ถ่ายภาพนิ่งเบื้องหลัง ภาพยนตร์ โฆษณา มิวสิควีดีโอ ปกนิตยสาร วารสาร ถ่ายแฟชั่น ฯลฯ